• Kampen for fair løn: Lad ikke freelancere stå alene

Kære fastansatte kollega: Vær solidarisk og fornuftig at huske på det, du læser her, næste gang du selv forhandler honorar med en freelancekollega – eller der skal forhandles freelancebudgetter på din arbejdsplads.

  • Omkring hver tredje freelancer/selvstændig tjener mindre end højeste dagpengesats
  • Færre end hver femte freelancer/selvstændig har et indkomstniveau, der kan matche løngennemsnittet for vores fastansatte kolleger
  • Næsten tre fjerdedele af freelancere og selvstændige har en indtægt, der ligger lavere end det nedre kvartil blandt vores fastansatte kolleger. Ikke medregnet pension, som freelancere og selvstændige selv skal spare op til
  • Omkring hver tredje freelancer/selvstændig har ikke råd til at spare op til pension
  • Hver anden freelancer/selvstændig holder mindre ferie end fastansatte
  • Næsten hver fjerde freelancer/selvstændig arbejder i gennemsnit mere end fuld tid
  • Mange af os arbejder på tidsbegrænsede ansættelser i tv- og produktionsbranchen i år og årtier – ofte på den samme arbejdsplads – og indgår på fuld tid i vagtplaner og daglig produktion side om side med vores fastansatte kolleger, men med langt ringere løn- og arbejdsvilkår og uden nogen form for sikkerhed i ansættelsen
  • Mange af os arbejder freelance/selvstændigt i årtier – det er altså ikke noget man bare gør i en kortere periode eller mellem ansættelser
  • Freelancere og selvstændige forhandler ofte honorar med andre DJ-medlemmer, der sidder med budgetansvar for deres redaktionsområde. Det er altså blandt andet vores egne fagforeningskammerater, der presser os ned i pris.
  • Freelancere og selvstændiges timepriser skal ikke sammenlignes med den timeløn, der står på fastansattes lønsedler. Vi står selv for udstyr, kontorhold, forsikringer, administration og regnskab, efteruddannelse, pension, ferie, barns første sygedag, vores egne første sygedage osv. Vi får sjældent løn mens vi ideudvikler, sætter kaffe over, sidder til koordinerende møder, går til frokost, kører ud på en opgave. Vi ved heller ikke altid, hvornår næste opgave lander, og vi er ofte klar til at springe på en opgave med kort varsel.

Når vi presser freelancere på løn- og arbejdsvilkår, fortsætter prekariseringen, og det truer alle i branchen. Vi ved, at vore fastansatte kolleger i stigende grad bliver fyret og genansat på usle freelancevilkår. Vi kan ikke stoppe den udvikling, så længe det er en bedre handel at ansætte en freelancer. Er det den fremtid, du gerne vil gå i møde?

Kilder: FreelanceGruppens medlemsundersøgelse 2020 og DJ’s lønstatistik for ansatte medlemmer. DJ har ikke lavet lønstatistik for freelancemedlemmer siden 2016.

Freelancegruppen.dk